Nieuws

Beleidsevaluatie fiscale vrijstellingen op het gebied van bos en natuur

Geplaatst: 19 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03127

Beleidsevaluatie fiscale vrijstellingen op het gebied van bos en natuur

In zijn brief van 6 juni 2017, met kenmerk DGAN-NB/16167196, beschrijft de Staatssecretaris van Economische Zaken de beleidsevaluatie van zes fiscale vrijstellingen op het gebied van bos en natuur. Het complete rapport kunt u hier downloaden: klik hier

De bosbouwvrijstelling, de vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer, de vrijstelling bos- en natuurterreinen bij voordeel uit sparen en beleggen (box 3 vrijstelling), de vrijstelling overdrachtsbelasting natuurgronden, de vrijstelling overdrachtsbelasting WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) en de BBL-vrijstelling (Bureau Beheer Landbouwgronden) dragen volgens de beleidsevaluatie bij aan het bereiken van doelen van het overheidsbeleid.

De opstellers van de beleidsevaluatie doen een belangrijke aanbeveling. De onderzoekers signaleren dat de bosbouwvrijstelling geen (heldere) definitie van het begrip ‘bos’ kent en dat het begrip ‘bos’ in de jurisprudentie een brede betekenis heeft gekregen. De onderzoekers geven het advies om in de definitie van het begrip ‘bos’ een kwantitatief criterium op te nemen.

Aan de exploitatie van een bos zijn ook de nodige btw-aspecten verbonden. In onderdeel ‘3.2.05 Levering hout uit bossen’ van de modellabeling gaan wij uitgebreid in op de btw-aspecten van de exploitatie van bossen. 

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.