Nieuws

BTW: BCF: Exploitatie grote zaal in MFA

Geplaatst: 12 februari 2020
Kenmerk: 2020.24781

BTW: BCF: Exploitatie grote zaal in MFA

Wij krijgen veel vragen over de btw en BCF-aspecten van de exploitatie van een grote zaal in een MFA als een stichting de MFA van de gemeente huurt en exploiteert.

  • De grote zaal in een MFA wordt vaak niet voor meer dan 90% gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties zodat door de gemeente en de exploitant waaronder een exploitatiestichting niet kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur van de grote zaal in de MFA.
  • Als niet kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur van de grote zaal is alle btw op kosten bouw, renovatie, onderhoud en exploitatie van de grote zaal een kostenpost.
  • In hoeverre geldt het regime 'verhuur-plus' inzake de exploitatie van een grote zaal. De Belastingdienst legt het leerstuk van 'verhuur-plus' (te) beperkt uit.
  • De grote zaal in de MFA wordt ook gebruikt voor btw-vrije activiteiten van de harmonie, fanfare, toneelvereniging en andere verenigingen die van btw-heffing vrijgestelde prestaties verrichten. Hoe wordt getoetst of aan het 90%-criterium is voldaan. Wordt (alleen) naar omzetcijfers gekeken of is (alleen) het gebruik relevant.
  • Een met btw belaste exploitatie van de grote zaal in een MFA kan tot gevolg hebben dat bepaalde gebruikers niet welkom zijn omdat de btw-positie van de gemeente, stichting of andere exploitant in gevaar komt. Dit past niet bij de gedachte en uitgangspunt van een MFA c.q. een gemeenschapshuis.

Taxnavigator heeft met enkele gemeenten een model ontwikkeld waarbij de grote zaal optimaal wordt ingezet en toch recht op aftrek van btw bestaat. Voor meer informatie. Klik hier.

Vaktechnisch overleg

Tijdens ons vaktechnisch overleg gaan wij de fiscale aspecten van de MFA uitgebreid bespreken. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.