Nieuws

Vpb: Exploitatie van begraafplaatsen

Geplaatst: 11 september 2020
Kenmerk: 2020.31413

Vpb: Exploitatie van begraafplaatsen

Bericht 10 september 2020: Berichtnummer: Taxnavigator 2020.526

In dit nieuwsbericht informeren wij u over mogelijke verschuldigdheid van vennootschapsbelasting ter zake van de exploitatie begraafplaatsen.

In zijn arrest van 19 juni 2020, nr. 18/01712, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat gemeenten ter zake van de exploitatie van begraafplaatsen via de uitgifte van grafrechten niet als overheid maar als btw-ondernemer handelen. Gemeenten maken bij de verstrekking van grafrechten geen gebruik van overheidsprerogatieven waaronder dwangmiddelen, voorrechten of bevoegdheden van het openbaar gezag zoals het opleggen van boetes en het verstrekken van vergunningen. De uitgifte van grafrechten betreft een btw-ondernemersactiviteit die is vrijgesteld van de heffing van btw.

De exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats kan een onderneming in de zin van de Vpb zijn. Dit is het geval als met de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats structureel winst c.q. financiële overschotten worden gerealiseerd. Ook is een onderneming in de zin van de Vpb aanwezig als sprake is van potentiële concurrentie met Vpb-plichtige ondernemers. Omdat de gemeente ter zake van de exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats niet als overheid handelt kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat de overheidstakenvrijstelling van artikel 8e, onderdeel b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 niet (meerr) geldt. In de parlementaire behandeling van de belastingplicht overheidsondernemingen is aangegeven dat de overheidstakenvrijstelling van toepassing is voor de heffing van btw sprake is van het handelen als overheid.

Behaalt uw gemeente financiële overschotten bij de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen?

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.