Nieuws

LB. Letselschadevergoeding lid vrijwillige brandweer is loon

Geplaatst: 02 februari 2021
Kenmerk: 2021.34759

LB. Letselschadevergoeding lid vrijwillige brandweer is loon

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 26 januari 2021, nr. 19/01322, inzake over de verschuldigdheid van loonbelasting ter zake van een letselschadevergoeding die vanwege een rechtspositionele regeling wordt verkregen.

Een man is in dienst bij een gemeente en vrijwilliger bij de brandweer. Tijdens bluswerkzaamheden heeft de man blijvend letsel opgelopen aan zijn rug en pols. De man is gemeenteambtenaar en lid van de vrijwillige brandweer en daarom geldt de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO). In de regelingen staat dat het college van B&W van de gemeente een ongevallenverzekering sluit voor een lid van de vrijwillige brandweer. De verzekering keerde in verband met het ongeval een bedrag van € 32.375 uit.

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat uitkering loon betreft. Het Gerechtshof Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een door de een werkgever aan een werknemer uitbetaalde vergoeding voor immateriële schade in beginsel geen loon betreft. In bijzondere omstandigheden kan een uitkering voor immateriële schadevergoeding wel loon zijn. De letselschadevergoeding vloeit voort uit de CAR-UWO. De gemeenteambtenaar krijgt de vergoeding op basis van een rechtspositionele regeling. De uitkering die uit dit recht voortvloeit is loon uit dienstbetrekking. Ook bij een publiekrechtelijke dienstbetrekking geldt dat de uitkeringen hun grond vinden in de dienstbetrekking als de uitkeringen voortvloeien uit een rechtspositionele regeling.

Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 26 januari 2021, nr. 19/01322. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.