Nieuws

VPB: VpB-concernmodel

Geplaatst: 24 maart 2021
Kenmerk: 2021.02496

VPB: VpB-concernmodel

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het Vpb-concernmodel.

Belastingadviseurs wijzen gemeenten op het zogenoemde Vpb-concernmodel. Met name voor gemeenten met overschotten op bijvoorbeeld het grondbedrijf kan het vanuit fiscaal perspectief aantrekkelijk zijn om een Vpb-concernmodel te implementeren.

Voor meer informatie over het Vpb-concernmodel. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.