Nieuws

Verhuurderheffing betreft geen buitensporige last

Geplaatst: 03 februari 2018
Kenmerk: 2018.03608

Verhuurderheffing betreft geen buitensporige last

Twaalf verhuurders van woningen in de sociale sector (belanghebbenden) stellen voor de jaren 2013, 2014 en 2015 dat de verhuurderheffing in strijd is met art. 1 Eerste Protocol EVRM. Op het niveau van de regelgeving heeft het volgens het Gerechtshof aan een ‘fair balance’ tussen het met verhuurderheffing beoogde doel en de rechten van de aan die heffing onderworpen belastingplichtigen niet ontbroken. Evenmin is volgens het Hof sprake van een individuele buitensporige last. Voorts houdt de verhuurderheffing niet een schending in van het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel, omdat onvoldoende rekening zou zijn gehouden met een verschil in positie van particuliere verhuurders ten opzichte van woningbouwcoöperaties.

Gemeentelijke praktijk

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de heffingsvrije voet verhoogd van 10 naar 50 woningen. Het heffingsmoment is 1 januari. Gemeenten met een groot aantal huurwoningen doen er verstandig aan om te bekijken of door sloop van woningen en het terugbrengen c.q. afzien van de huurprijs het aantal huurwoningen op 1 januari 2019 onder de heffingsvrije voet van 50 woningen terecht kan komen. 

Bron: Hof Amsterdam 12 december 2017 (gepubliceerd 31 januari 2018), ECLI:NL:GHAMS:2017:5500

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator