Nieuws

Wet Vrachtwagenheffing

Geplaatst: 10 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20164

Wet Vrachtwagenheffing

Het Kabinet bereidt een vrachtwagenheffing voor. De vrachtwagenheffing heeft ook betekenis voor gemeenten! Komt een deel van de opbrengst van de vrachtwagenheffing toe aan gemeenten?

Vrachtwagenheffing

Binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens gaan een bedrag van circa 18 eurocent per gereden kilometer betalen. De heffing gaat gelden voor nagenoeg alle autosnelwegen (A-wegen) en een aantal andere wegen (met name N-wegen). Dit zijn met name N-wegen waarop naar verwachting uitwijkend vrachtverkeer gebruik van zal maken als de heffing alleen voor autosnelwegen geldt.

Voor meer informatie over de Wet Vrachtwagenheffing: klik hier

Voor kaart vrachtwagenheffing: klik hier

Gemeentelijke praktijk

  • De Wet Vrachtwagenheffing is ook voor gemeenten van belang. Als de motorrijtuigenbelasting niet wordt verlaagd krijgt de gemeente mogelijk met extra kosten te maken.
  • Uit de kaart blijkt dat de vrachtwagenheffing ook wordt geheven op een beperkt aantal gemeentelijke wegen. De gemeente bekostigt de aanleg, renovatie en het onderhoud van de gemeentelijke wegen. Komt de opbrengst van de vrachtwagenheffing die wordt verkregen ter zake van gemeentelijke wegen geheel of althans gedeeltelijk ten goede aan de betrokken gemeenten.
  • Waarschijnlijk zullen snel kleine en grote sluikroutes ontstaan. Krijgen de gemeenten de kosten van het Rijk vergoed die zij moeten maken om het sluikververkeer te bestrijden. Een specifieke uitkering voor gemeenten lijkt gewenst om de kosten van bebording, instellen van verboden en verkeersmaatregelen te bekostigen.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.