Nieuws

BCF: Ontwikkelingsbedrijf: Verklaring inzake BTW-compensatiefonds en openbaar gebied

Geplaatst: 10 maart 2021
Kenmerk: 2021.35907

BCF: Ontwikkelingsbedrijf: Verklaring inzake BTW-compensatiefonds en openbaar gebied

In dit themabericht informeren wij u over de verklaring die de gemeente aan de ontwikkelaar moet verstrekken als de ontwikkelaar btw op kosten wil aftrekken ter zake van de aanleg van openbaar gebied c.q. gemeenschapsvoorzieningen die hij vervolgens voor € 1 overdraagt aan de gemeente.

Achtergrond verklaring

Een ontwikkelaar legt openbaar gebied aan en verzoekt aan de gemeente om een verklaring te overleggen waarin de gemeente verklaart dat de gemeente recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds heeft als de gemeente het openbaar gebied zou hebben aangelegd. De verklaring waar de ontwikkelaar om vraagt betreft het volgende. Als de gemeente in de eigen gemeente openbaar gebied aanlegt dan kan de gemeente de btw op de kosten van de aanleg van openbaar gebied in de eigen gemeente compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De btw op de kosten van de aanleg van het openbaar gebied is geen kostenpost voor de gemeente.

Als de ontwikkelaar het openbaar gebied aanlegt dan kan de ontwikkelaar de btw op de kosten van de aanleg van het openbaar gebied onder voorwaarden aftrekken op zijn btw-aangifte. Volgens een besluit van de Staatsecretaris van Financiën moet de ontwikkelaar wel over een verklaring van de gemeente beschikken om de btw op de aanlegkosten van het openbaar gebied op zijn btw-aangifte te kunnen aftrekken. In de verklaring moet staan dat de gemeente de btw op de kosten van de aanleg van het riool en het openbaar gebied kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds als de gemeente de opdracht voor de aanleg van het openbaar gebied en het riool had gegeven. De verklaring waar de ontwikkelaar over moet beschikken wordt meestal opgenomen in de akte van levering van het openbaar gebied aan de gemeente.

Verklaring in notariële akte

De verklaring waar de ontwikkelaar over moet beschikken wordt meestal opgenomen in de akte van levering van het openbaar gebied aan de gemeente.

De gemeente verklaart dat is voldaan aan de voorwaarde uit onderdeel ‘2.5.2.3 Uitvoering van bestemmingsplannen door een derde’ van het Besluit ‘Omzetbelasting. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ van 24 december 2020, nr. 2020-249875, Stcrt. 2020, nr. 62965. De gemeente kan de btw op de kosten van de aanleg van het openbaar gebied compenseren bij het BTW-compensatiefonds als de gemeente het openbaar gebied voor eigen rekening en risico c.q. in eigen beheer had aangelegd. Het openbaar gebied bestaat uit riool, openbare infrastructuur met verkeersaanduidingen en openbaar groen.

Gemeentelijke praktijk

Heeft u al gecontroleerd of in de verklaring die uw gemeente gebruikt, wordt verwezen naar het nieuwe Besluit ‘Omzetbelasting. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ van 24 december 2020, nr. 2020-249875, Stcrt. 2020, nr. 62965?

Taxnavigator

Voor meer informatie over de verklaring inzake compensatie openbaar gebied. Klik hier

Cursus

Fiscaal Vanmorgen organiseert op 30 maart 2021 de online cursus 'Btw en bcf-aspecten gemeentelijk grondbedrijf'. Voor meer informatie. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.