Nieuws

Mengpercentage: Orinco: vastgoedportefeuille

Geplaatst: 26 oktober 2019
Kenmerk: 2019.22194

Mengpercentage: Orinco: vastgoedportefeuille

In ons nieuwsbericht van 28 september 2019 hebben wij u geïnformeerd over de methode ‘Orinco’. Voor raadplegen artikel 'Mengpercentage: model Orinco'. Klik hier. Het bepalen van het gemeentelijke mengpercentage wordt steeds belangrijker in verband met de jaarlijkse SPUK-aanvraag. Wellicht moeten gemeenten op korte termijn ook een btw-suppletie of aanvullende declaratie BTW-compensatiefonds indienen in verband met een voor gemeenten positief oordeel in de procedure over de btw-aspecten van de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen.

De methode ‘Orinco’ is een praktische methode om het gemeentelijke mengpercentage te berekenen. De methode ‘Orinco’ is ook door de Belastingdienst geaccepteerd. In dit bericht willen wij u informeren over enkele specifieke aspecten van de methode ‘Orinco’.

De methode ‘Orinco’ verdeelt de btw op de indirecte kosten via de salariskosten over de verschillende taakvelden en producten van de gemeente. Een aandachtspunt betreft de vastgoedportefeuille. De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit onroerende zaken die belast met btw worden geëxploiteerd en onroerende zaken die btw-vrij worden geëxploiteerd. Via de methode ‘Orinco’ wordt btw op indirecte kosten toegerekend aan de vastgoedportefeuille. Vervolgens kan deze toegerekende btw verder worden verdeeld over de vastgoedportefeuille door een mixpercentage te hanteren. Het mixpercentage geeft de verhouding weer van de omzet van de met btw belaste huur en de omzet van de btw-vrijgestelde verhuur. Vervolgens kan worden bekeken of het mixpercentage ook aansluit bij de ambtelijke inzet. Wellicht kost het beheer van de panden die met btw zijn belast veel meer ambtelijke inzet dan het beheer van de panden die btw-vrij worden verhuurd.

Heeft u vragen over de methode 'Orinco' dan vernemen wij die graag. Bent u zelf bezig met het bepalen van het gemeentelijke mengpercentage op basis van de methode 'Orinco' en heeft vragen dan kunt u deze kosteloos stellen bij Taxnavigator via info@taxnavigator.nl.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.