Nieuws

Kamerbrief voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Geplaatst: 25 juni 2019
Kenmerk: 2019.05559

Kamerbrief voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel informeren de Tweede Kamer in een brief van 24 juni 2019 over ‘werken als zelfstandige’. Het handhavingsmoratorium wordt verlengd tot 1 januari 2021.

In onderdeel 2 van de brief beschrijven de Minister en Staatssecretaris de maatregelen voor de onderkant van de markt voor ZZP'ers zoals een minimumtarief van € 16. Voorts wordt de afbakening van de groep waarvoor het minimumtarief geldt beschreven. De praktische aspecten worden uitgebreid toegelicht. In hetzelfde onderdeel beschrijven de Minister en Staatssecretaris ook de maatregelen voor de bovenkant van de markt. In onderdeel 3 wordt het begrip 'gezag' verduidelijkt en in onderdeel 4 wordt opdrachtgeversverklaring en webmodule verduidelijkt. In onderdeel 6 wordt nader ingegaan op de handhaving. Het handhavingsmoratorium wordt verlengd tot 1 januari 2021.

Voor downloaden brief 'Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'', d.d. 24 juni 2019, nr. 2019-0000089400. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.