Nieuws

LB: Faciliteiten en onkostenvergoedingen voor werknemers

Geplaatst: 13 januari 2022
Kenmerk: 2022.41849

LB: Faciliteiten en onkostenvergoedingen voor werknemers

In dit themabericht informeren wij u over de onkostenvergoedingen die de gemeente belastingvrij in 2022 belastingvrij kan verstrekken aan medewerkers. Maakt uw gemeente gebruik van alle mogelijkheden?

Thuiswerkvergoeding: De gemeente kan met ingang van 1 januari 2022 onder voorwaarden een belastingvrije thuiswerkvergoeding verstrekken van € 2 per thuiswerkdag. Een thuiswerkdag is een dag waarop de werknemer vanuit thuis de werkzaamheden verricht. Voor meer informatie. Klik hier

Internetvergoeding: De gemeente kan een internetabonnement onder voorwaarden belastingvrij vergoeden als een internetverbinding noodzakelijk is voor de werknemer om thuis te kunnen werken of anderszins te kunnen functioneren binnen de gemeente. Voor meer informatie. Klik hier

Reiskostenvergoeding: De gemeente kan onder voorwaarden een belastingvrije reiskostenvergoeding verstrekking. Voor meer informatie. Klik hier

ARBO-voorziening: De gemeente kan onder voorwaarden belastingvrij ARBO-voorzieningen verstrekken of vergoeden. Een ARBO-voorziening is een voorzieningen die direct samenhangt met de verplichtingen van de werkgever. De voorziening moet direct samenhangen met veiligheids- of gezondheidsrisico’s in relatie tot de arbeid. Een ARBO-voorziening is bijvoorbeeld een beeldschermbril, een ergonomisch verantwoorde bureaustoel. Een gezondheidscheck, een cursus stoppen met roken en een stoelmassage die niet op de werkplek wordt gegeven vallen niet meer onder de gerichte vrijstelling voor ARBO-voorzieningen tenzij een nihilwaardering van toepassing is zoals aan de orde kan zijn bij een stoelmassage. In 2021 was de gerichte vrijstelling voor ARBO-voorzieningen niet gekoppeld aan de verplichtingen van de gemeente in het kader van de ARBO-wetgeving c.q. arbeidsomstandighedenwet maar aan het ARBO-beleid van de gemeente. De coronatest valt nog steeds onder de vrijstelling voor ARBO-voorzieningen. Een coronatest draagt volgens de Belastingdienst bij aan de veiligheid van de werknemer op de werkvloer. Voor meer informatie. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.