Nieuws

Eerste Kamer: Vennootschapsbelasting

Geplaatst: 27 december 2016
Kenmerk: 2016.02059

Eerste Kamer: Vennootschapsbelasting

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Voor gemeenten zijn de onderstaande wijzigingen van belang.

1. Tarief. De eerste tariefschijf waarbij over het belastbare bedrag 20 procent vennootschapsbelasting wordt geheven, wordt verlengd van 200.000 euro tot 250.000 euro in 2018, tot 300.000 euro in 2020 en tot 350.000 euro in 2021.

2. Vrijstelling interne diensten overheidsondernemingen. De vrijstelling voor interne diensten is niet langer van toepassing op het door een publiekrechtelijke rechtspersoon ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen als deze vermogensbestanddelen worden aangewend voor belaste (niet-vrijgestelde) activiteiten. De wijziging is van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.

3. Quasi-inbestedingsvrijstelling overheidsondernemingen. De quasi-inbestedingsvrijstelling wordt niet langer toegepast op het door een privaatrechtelijk overheidslichaam ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen als deze worden aangewend voor belaste (niet-vrijgestelde) activiteiten. De wijziging is van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.