Nieuws

Vpb: Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

Geplaatst: 28 december 2019
Kenmerk: 2019.23164

Vpb: Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

Op 13 december 2019 is het Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) van 25 november 2019, nr. 2019-187751, gepubliceerd. Het Besluit betreft beleid van de Staatssecretaris van Financiën over subjectieve Vpb-vrijstellingen voor natuurschoonlichamen, persioenlichamen, sociale werkbedrijflichamen en lichamen die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten.

In het voormelde Besluit wordt in onderdeel 2 en onderdeel 3 een standpunt ingenomen over de vrijstelling Vennootschapsbelasting voor natuurschoonlichamen en pensioenlichamen. De reikwijdte van de Vpb-zorgvrijstelling wordt in onderdeel 4 toegelicht. Onderdeel 5 betreft de vrijstelling Vennootschapsbelasting voor sociale werkbedrijven c.q. de SW-vrijstelling. In onderdeel 6 van het Besluit wordt ingegaan op de zogenoemde ‘winstbestemmingseis’.

Het Besluit is met terugwerkende kracht tot en met 25 november 2019 in werking getreden.

Voor downloaden Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.