Nieuws

Generatiepact en pensioen

Geplaatst: 14 november 2016
Kenmerk: 2016.01348

Generatiepact en pensioen

In de telegraaf zijn de artikelen ‘’Regeling oudere werknemers ontmanteld” en het artikel "Meer ambtenaren dupe van fout generatiepact" verschenen over de gemeente Den Haag en het generatiepact. De artikelen in de Telegraaf hebben tot veel onrust en vragen geleid. Een nuancering is op zijn plaats. Onduidelijkheid is alleen ontstaan voor deelnemers aan het generatiepact die gebruik maken van het ABP Keuzepensioen.

Het generatiepact

Het Generatiepact is een afspraak tussen gemeenten en ambtenaren om oudere ambtenaren vrijwillig minder (maximaal 50%) te laten werken met een gedeeltelijke inkomens- en pensioencompensatie. Door deze besparing qua loonkosten is het mogelijk om (nieuwe) jongere medewerkers aan te trekken. Kennis kan worden overgedragen aan de jonge medewerkers. 

 Verschillende regelingen

In de praktijk bestaan veel verschillende regelingen. Een veel voorkomende regeling betreft de situatie dat de ambtenaar 60% gaat werken en daarvoor 80% van zijn salaris ontvangt alsmede 100% pensioenopbouw.

 ABP Keuzepensioen

Sommige deelnemers aan het generatiepact willen de inkomensachteruitgang compenseren met opname van 20% vervroegd ABP KeuzePensioen. Een eenheid van de Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat over reeds opgenomen pensioen geen nieuw pensioen mag worden opgebouwd. Met andere woorden de werkgever mag wel 100% pensioenopbouw toezeggen aan haar werknemers. Als de werknemer vervolgens besluit om zijn inkomensachteruitgang aan te vullen met 20% deeltijd ABP KeuzePensioen, mag voor die werknemer volgens de Belastingdienst nog slechts 80% pensioen worden opgebouwd. Mogelijk kan dit voor sommige werknemers anders liggen in verband met onvolledige pensioenopbouw in het verleden.

Duidelijk is dat de koppen van de krantenartikelen niet van toepassing zijn op werknemers die van het generatiepact gebruik maken en de inkomensachteruitgang niet aanvullen met opname van het ABP KeuzePensioen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.     

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.