Nieuws

SPUK 2020 is gepubliceerd

Geplaatst: 15 oktober 2019
Kenmerk: 2019.21959

SPUK 2020 is gepubliceerd

De regeling SPUK 2020 is gepubliceerd.

Voor raadplegen 'Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 oktober 2019, kenmerk 1576778-194839-S, houdende wijziging van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport'. Klik hier

1. Aandachtspunten

  • De aanvraagtermijn is gewijzigd van vóór 1 juni naar vóór 1 maart 2020 (boekjaar).
  • Verduidelijkt is dat de activiteiten slechts eenmaal voor financiering in aanmerking komen. Of wel op grond van de BOSA dan wel op grond van de SPUK.
  • Sportbedrijven die aan de eisen voldoen die in beleidsregels zijn gesteld kunnen jaarlijks kiezen tussen de BOSA of voor SPUK via de SPUK-aanvraag van de gemeente. De keus geldt voor het sportbedrijf als geheel. Het is dus niet mogelijk om op kostenpostenniveau een optimale verdeling tussen de beide regelingen toe te passen.
  • Het budget voor 2020 bedraagt € 178.000.000.
  • De betaling van het voorschot vindt in één keer plaats.

2. SPUK/sportbedrijven

Sommige sportbedrijven voldoen niet letterlijk aan de eisen die in de beleidsregels zijn gesteld om gebruik te kunnen maken van de SPUK-aanvraag van de gemeente. Naar de geest van de regeling voldoen de desbetreffende sportbedrijven wel. De desbetreffende sportbedrijven kunnen de statuten aanpassen of kunnen met DUS-I afstemmen dat het sportbedrijf gebruik kan maken van de bijzondere regeling voor sportbedrijven om gebruik te maken van de gemeentelijke SPUK-aanvraag.

Voor raadplegen informatie over de positie van sportbedrijven binnen de SPUK-regeling. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.