Nieuws

LB: Sinterklaasfeest

Geplaatst: 08 november 2023
Kenmerk: 2023.51452

LB: Sinterklaasfeest

In dit themabericht informeren wij u over de fiscale aspecten van een sinterklaasfeest dat de gemeente voor de kinderen van de werknemers organiseert.

De gemeente moet bij het verzorgen van een Sinterklaasfeest voor de werknemers en hun gezinnen rekening houden met loonheffingen. Dit kan met name aan de orde zijn als het Sinterklaasfeest op een bijzondere locatie wordt gevierd die de gemeente huurt.

De gemeente organiseert het Sinterklaasfeest in de kantine van de gemeente. 

  • De kosten van de Sint en zijn helpers vallen onder de nihilwaardering voor voorzieningen op de werkplek.
  • De consumpties waardeert u op nihil (net als andere consumpties op de werkplek), zodat over de chocoladeletter geen belasting hoeft te betalen.
  • Als de kinderen van de werknemer een cadeau ontvangen dan kan de Belastingdienst de waarde van de cadeaus kwalificeren als loon van de werknemer waarover loonbelasting moet worden betaald. De gemeente kan de cadeaus als eindheffingsloon voor de Werkkostenregeling aanwijzen

De gemeente organiseert het Sinterklaasfeest buiten op een bijzondere locatie die wordt gehuurd en ter zake waarop de concernregeling niet van toepassing is.

  • In deze situatie geldt geen gerichte vrijstelling en is de nihilwaardering ook niet van toepassing. De totale kosten c.q. waarde van het feest en de eventuele cadeaus zijn loon. De gemeente kan de kosten en verstrekte cadeaus als eindheffingsloon voor de Werkkostenregeling aanwijzen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.