Nieuws

Het einde van btw-besparende schoolmodellen in zicht?

Geplaatst: 29 maart 2017
Bron: Conclusie A-G Ettema 8 maart 2017, nr. 13/02651
Bron url: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:170
Kenmerk: 2017.02482

Het einde van btw-besparende schoolmodellen in zicht?

Op 24 maart 2017 is een conclusie gepubliceerd van advocaat-generaal Ettema in de zaak van de gemeente Woerden. Als deze conclusie wordt gevolgd door de Hoge Raad dan behoren btw-besparende schoolmodellen tot de verleden tijd.

In eerdere nieuwsberichten hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de zaak van de gemeente Woerden met betrekking tot het btw-besparende schoolmodel. Na deze zaak leek nagenoeg geen belemmering meer te bestaan om een dergelijk model toe te passen. Door het arrest van het Hof van Justitie in de zaak van de gemeente Borsele van 12 mei 2016 (C-520/14) is meer duidelijkheid ontstaan over de reikwijdte van het ondernemerschap c.q. de btw-plicht.

Volgens advocaat-generaal Ettema is het arrest van het Hof van Justitie in de zaak van de gemeente Borsele reden om de zaak van de gemeente Woerden, en dus ook de btw-besparende schoolmodellen van andere gemeenten, kritisch te bezien. De advocaat-generaal komt gelet op alle omstandigheden van de zaak en jurisprudentie van het Hof van Justitie tot de slotsom dat de gemeente Woerden bij de levering van de gebouwen niet als btw-ondernemer handelt. De gemeente Woerden neemt volgens de advocaat-generaal niet deel aan een markt. De leveringen van de gebouwen ontbeert een ‘economisch karakter’ en zijn niet meer dan de loutere uitoefening van een eigendomsrecht. De gemeente is daarom volgens de advocaat-generaal geen btw verschuldigd over de levering van de gebouwen. Daar staat tegenover dat de gemeente de btw op de kosten van de bouw van de gebouwen niet kan verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte of compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Het is afwachten tot het eindoordeel van de Hoge Raad.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl