Nieuws

Ontwikkelingen Hof van Justitie

Geplaatst: 17 februari 2018
Kenmerk: 2018.03674

Ontwikkelingen Hof van Justitie

Bij het Hof van Justitie zijn een aantal nieuwe prejudiciële vragen gesteld over btw en gemeenten. Wij zijn erg benieuwd welke richting het Hof van Justitie zal kiezen. De impact voor de Nederlandse btw-praktijk kan erg groot zijn.

C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Deze zaak betreft een samenwerking van Poolse gemeenten. De samenwerking houdt zich bezig met het ophalen van bedrijfsafval en afval van huishoudens. De activiteit die bestaat uit het ophalen van bedrijfsafval is belast met btw. Het samenwerkingsverband kan de btw op de kosten aftrekken op de btw-aangifte. Een aantal activiteiten zoals het ophalen van afval van particulieren betreft een overheidstaak en is niet belast met btw. De activiteit valt buiten de reikwijdte van de btw. De btw op de kosten is niet aftrekbaar. De Poolse belastingrechter vraagt het Hof van Justitie of de btw op de kosten voor een overheidsactiviteit kan worden afgetrokken op de btw-aangifte. Zo nee niet hoe moet de btw dan de omvang worden bepaald van de btw die niet op de btw-aangifte kan worden afgetrokken?

Voor downloaden vragen: klik hier

Voor downloaden rapport ter terechtzitting: klik hier

Gemeentelijke praktijk

Landen uit Oost Europa hebben minder ervaring met btw dan landen uit West Europa. Dit verklaart ook waarom Polen, Bulgarije en Hongarije regelmatig prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie stellen. Vragen kunnen als eenvoudig voorkomen. Echter de ervaring leert dat de Europese rechter toch tot een andere visie komt dan de visie die reeds geruime tijd in Nederland wordt toegepast. Dit is dan ook de reden dat de redactie van Taxnavigator de ontwikkelingen bij het Hof van Justitie nauwgezet volgt. Wij willen Nederlandse gemeenten vroegtijdig en volledig inlichten.  

Redactie Taxnavigator