Nieuws

COVID-19: Flexwerkers

Geplaatst: 17 april 2020
Kenmerk: 2020.25965

COVID-19: Flexwerkers

Extra vangnet voor flexwerkers. Het gaat vooral om oproepkrachten, uitzendmedewerkers en andere mensen met een flexibel contract die beperkt of geen aanspraak kunnen maken op een werkeloosheidsuitkering. Voor de groep ontslagen oproepkrachten, uitzendmedewerkers en andere mensen met een flexibel contract moet een financiële regeling komen die geen rekening houdt met spaargeld of partnerinkomen en snel kan worden uitbetaald.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.