Nieuws

Cursus Overzicht en actualiteiten BTW-compensatiefonds bij gemeenten

Geplaatst: 21 november 2023
Kenmerk: 2023.51304

Cursus Overzicht en actualiteiten BTW-compensatiefonds bij gemeenten

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de cursus 'Overzicht en actualiteiten BTW-Compensatiefonds bij gemeenten'.

In deze cursus gaan wij in op de hoofdlijnen van het BTW-compensatiefonds maar geven ook aan waar de onbenutte mogelijkheden liggen om meer btw te kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds? Ook informeren wij u over de aandachtspunten inzake specifieke uitkeringen en het BTW-compensatiefonds. 

Locatie BCN Utrecht CS

Tijdstip 6 december 2023, 12:30 - 17:00

Voor meer informatie. Klik hier

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat zijn de belangrijkste punten van het BTW-compensatiefonds?
  • Welke btw kun je compenseren en welke uitsluitingsgronden gelden er?
  • Overzicht van btw-ontwikkelingen met betrekking tot gemeenten
  • Overzicht van de belangrijkste uitspraken van de rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad.
  • Aandachtspunten btw/BCF-labelling
  • Aandachtspunten voor de gemeentelijke praktijk bij grondexploitaties en beheer vastgoed
  • Aandachtspunten voor de gemeentelijke praktijk bij samenwerkingen
  • Uitsluitingsgronden bij het Sociaal Domein en Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Casussen, voorbeelden gemeentelijke praktijk.

Voor de start van de cursus ontvang je van ons uitgebreide sheets die je kunt gebruiken als naslagwerk.

Je eigen praktijkcasus en/of specifieke vraag. Uiteraard kun je voor, tijdens maar ook na de cursus je eigen casus(sen) aanbrengen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.