Nieuws

COVID-19: Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen

Geplaatst: 18 februari 2021
Kenmerk: 2021.35214

COVID-19: Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 vastgesteld. Deze subsidieregeling voorziet in subsidie voor de dierentuinen die zijn getroffen door de coronamaatregelen in de periode van 18 maart tot en met 30 september 2020. De subsidie ziet op de gemaakte kosten voor de verzorging van de dieren. De regeling wordt op 22 februari 2021 opengesteld voor een periode van drie weken.

De subsidie wordt alleen toegekend aan dierentuinen die voor of op 1 januari 2020 in het bezit waren van een dierentuinvergunning voor onbepaalde tijd.

Door deze eis zijn er organisaties die niet in aanmerking komen voor een subsidie. Dit zijn bijvoorbeeld kinderboerderijen. Kinderboerderijen houden over het algemeen huis- en hobbydieren, en houden geen of weinig wilde dieren die een specialistische verzorging en bijzondere huisvesting vereisen. Deze dieren zijn relatief eenvoudig te herplaatsen, waardoor het risico op dierenwelzijnsproblemen in verband met de COVID-19-maatregelen beperkt is. Voorts wordt alleen subsidie verleend aan instellingen waarbij de bezoekers entree betalen om de tentoongestelde dieren te kunnen bekijken. Dit geldt uiteraard alleen voor de periode dat de dierentuinen open mochten zijn. Opleidingsinstituten, vakantieparken en opvangcentra komen niet in aanmerking voor de subsidie. Er mag geen sprake zijn van overcompensatie met andere regelingen.

Documenten en publicaties

  • Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19. Klik hier
  • Regeling Minister van LNV van 12 februari 2021, nr. WJZ/ 20234170. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.