Nieuws

COVID-19: Tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties Q2 2021

Geplaatst: 06 juli 2021
Kenmerk: 2021.38712

COVID-19: Tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties Q2 2021

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties

De Minister voor Medische Zorg heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) en verhuurders sportaccommodaties (TVS) COVID-19 geactualiseerd. Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties krijgen een tegemoetkoming in verband met in het tweede kwartaal van 2021 geleden schade.

Amateursportorganisaties hebben recht op een tegemoetkoming als deze tijdens de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (Q2 2021) geconfronteerd zijn met een omzetverlies van minimaal 10% ten opzichte van de periode van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019. De bepalingen voor de tegemoetkoming zijn nagenoeg hetzelfde als die voor de tegemoetkoming voor amateursportorganisaties voor de financiële schade in Q1 2021. Wel zijn er aanpassingen gedaan met betrekking tot de omvang van de financiële steun, aangezien er in het tweede kwartaal van 2021 minder strenge maatregelen golden om het coronavirus te bestrijden. De tegemoetkoming voor amateursportorganisaties – afhankelijk van de hoogte van de door de aanvrager opgevoerde financiële schade – is een forfaitair bedrag van € 1.000 tot maximaal € 24.000.

De tegemoetkoming aan gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder wordt verleend voor de over Q2 2021 kwijtgescholden huur aan een amateursportorganisatie. De tegemoetkoming voor de huurinkomstenderving van verhuurders van sportaccommodaties in Q2 2021 is nagenoeg gelijk gebleven.

De tegemoetkomingen hebben elk een subsidieplafond van € 30.000.000. Wanneer het totale voor tegemoetkoming geclaimde bedrag hoger is dan € 30.000.000, zal de verdeling van de aangevraagde bedragen naar rato plaatsvinden. Op deze manier heeft het moment van aanvragen geen invloed op de kans om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd in de periode van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021.

Documenten en publicaties

  • Regeling minister van Medisch Zorg van 25 juni 2021, nr. 2380442-1011246-S. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.