Nieuws

Voortgang procedure gymnastieklokaal

Geplaatst: 11 november 2017
Kenmerk: 2017.03330

Voortgang procedure gymnastieklokaal

In ons nieuwsbericht d.d. 30 augustus 2017 hebben wij u uitgebreid bericht over de gemeente die een procedure voert over het recht op teruggaaf van btw inzake het gebruik van gymnastieklokalen.

Achtergrond casus

De gemeente heeft vier nieuwe gymnastieklokalen laten bouwen. Bij de eerste ingebruikneming zijn de vier nieuwe gymnastieklokalen gebruikt voor het tegen een meer dan symbolische vergoeding geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan sportverenigingen. Daarnaast zijn de gymnastieklokalen om niet ter beschikking gesteld aan scholen die primair onderwijs verzorgen. De gemeente heeft vanwege het gebruik door de scholen die primair onderwijs verzorgen slechts een gedeelte van de btw op de kosten van bouw en inrichting terugontvangen van de Belastingdienst. Gedurende de btw-herzieningstermijn is het gebruik van de gymnastieklokalen gewijzigd en worden de gymnastieklokalen uitsluitend nog gebruikt voor met btw belaste ondernemersactiviteiten. Omdat de gymnastieklokalen uitsluitend nog worden gebruikt voor met btw belaste ondernemersactiviteiten claimt de gemeente via de btw-herzieningsregels een aanvullende teruggaaf van btw.

Procedure

De Belastingdienst wijst het extra verzoek om teruggaaf van btw af. Rechtbank Gelderland en het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden hebben het beroep van de gemeente afgewezen. Zoals wij van een abonnee hebben begrepen heeft de gemeente beroep in cassatie ingediend en doet de gemeente daarbij een beroep op jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Europese jurisprudentie

Het Hof van Justitie heeft het btw-vraagstuk een belangrijke uitspraak gedaan in zijn arrest van 5 juni 2014 in zaak C-500/13 ( Gmina Międzyzdroje). Een Poolse gemeente heeft naast een school een nieuwe sporthal gebouwd. De nieuwe sporthal is in gebruik gegeven aan een school. Nadat de sporthal één jaar door de school is gebruikt wordt de sporthal belast met btw verhuurd aan een exploitant. De Poolse gemeente claimt een aanvullende teruggaaf van btw die volgens de Poolse gemeente in één keer in zijn geheel moet worden verleend. De sporthal wordt immers in zijn geheel gebruikt voor met btw belaste activiteiten. De Poolse Belastingdienst weigert teruggaaf van btw te verlenen en neemt het standpunt in dat het aanvullende recht op teruggaaf via de btw-herzieningsregels moet worden geclaimd. Het Hof van Justitie oordeelt dat de Poolse gemeente recht op teruggaaf van btw heeft en dat het recht op teruggaaf niet in één keer behoeft te worden verleend. 

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak van de procedure is van groot belang voor de gemeentelijke praktijk. Het komt geregeld voor dat het gebruik van gemeentelijk vastgoed zoals gymnastieklokalen, parkeergarages, gemeentehuizen, multifunctionele accommodaties en andere gemeentelijke gebouwen wisselt van overheid naar btw-ondernemerschap en vica-versa.

Taxnavigator

Wanneer wij meer documentatie van de abonnee ontvangen zullen wij die plaatsen op het besloten gedeelte van Taxnavigator.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator