Nieuws

Reikwijdte btw-koepelvrijstelling

Geplaatst: 31 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20624

Reikwijdte btw-koepelvrijstelling

In zijn arrest van 12 juli 2019, nr. 17/03824 heeft de Hoge Raad een oordeel gegeven over de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling. De procedure handelde over de vraag of de dienstverlening van de KNMG aan de leden is vrijgesteld van de heffing van btw op grond van de btw-koepelvrijstelling. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de btw-koepelvrijstelling niet geldt. De dienstverlening van de KNMG aan de leden is belast met btw.

1. Feiten

De KNMG is een vereniging die beoogt de geneeskunst te bevorderen in het belang van de volksgezondheid. Tot 1 januari 2015 waren individuele artsen lid van de vereniging. De leden zijn thans beroepsverenigingen van artsen. De werkzaamheden van de KNMG bestaan uit het tegen vergoeding registreren van artsen en medisch specialisten. En het tegen vergoeding erkennen van medische vervolgopleidingen. Volgens de Belastingdienst zijn registratiediensten en erkenningsdiensten belast met btw. De KNMG neemt het standpunt in dat de btw-koepelvrijstelling geldt voor de registratie en erkenningsdiensten. Voorts zou de btw-onderwijsvrijstelling gelden voor de erkenningsdiensten.

2. Oordeel Hoge Raad

Het Gerechtshof heeft volgens de Hoge Raad terecht geoordeeld dat de btw-koepelvrijstelling niet geldt voor de registratiediensten omdat een vaste vergoeding voor de registratie wordt gefactureerd en niet terugbetaling wordt gevorderd van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de desbetreffende registratie. Ter zake van de erkenning komt de Hoge Raad niet tot een inhoudelijk oordeel inzake de toepassing van btw-onderwijsvrijstelling. De Belastingdienst neemt het standpunt in de opleidingsinrichtingen geen onderwijsinstellingen zijn en de KNMG heeft dat standpunt van de Belastingdienst in hoger beroep niet weersproken.

3. Gemeentelijke praktijkDit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.