Nieuws

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Geplaatst: 01 december 2017
Kenmerk: 2017.03403

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018, uitgave nummer 2, december 2017 is verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier downloaden: klik hier

Het is voor een deel een update van de oude tekst (zie alhier voor een overzicht van de aanpassingen). De punten 12 t/m 18 zijn toegevoegd, maar overigens niet nieuw. Let vooral op het volgende.  

  • De bedragen van het jeugd-LIV kunnen nog redelijk oplopen. Dat komt omdat ze voor 2018 met een factor 1,5 vermenigvuldigd zijn. En er geldt geen urencriterium.
  • LKV: je hebt alleen de overgangsregeling als de betreffende werknemers over december daadwerkelijk worden verloond. Een aandachtspunt vormen oproepkrachten.
  • Reparatie 32bb: het staat in de Nieuwsbrief redelijk losjes geformuleerd. Er komt geen overgangsregeling. Als er een beëindiging aan zit te komen, kijk dan of het nog zin heeft deze nog dit kalenderjaar te laten plaatsvinden. 
  • Pensioenleeftijd naar 68: de regelingen moeten vóór 1-1-18 zijn aangepast. Soms is het niet nodig, dat hangt van de bestaande pensioenruimte af. Hoe dan ook moet je dit tijdig hebben vastgesteld.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.