Nieuws

Btw-besparende structuur gemeente Hellevoetsluis

Geplaatst: 23 maart 2018
Bron: Rechtbank Den Haag 19 december 2017, nr. SGR 16/3222
Kenmerk: 2018.03795

Btw-besparende structuur gemeente Hellevoetsluis

Rechtbank Den Haag heeft een uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente Hellevoetsluis over een btw-besparende structuur. De Rechtbank oordeelt in zijn uitspraak van 19 december 2017, nrs. SGR 16/3222, 16/3741 en 16/4806, oordeelt dat de gemeente ter zake van de verkoop en levering van een complex met een technisch paviljoen en een multifunctionele accommodatie niet als btw-ondernemer heeft gehandeld.

Feiten

De gemeente heeft een technisch paviljoen en een Multifunctionele Accommodatie (hierna ook: MFA) gebouwd. In de Multifunctionele Accommodatie worden scholen, peuterspeelzalen en een kinderopvang gehuisvest. De stichtingskosten van de MFA bedragen € 3.225.100. De stichtingskosten van het Technisch Paviljoen bedragen € 9.727.549. De gemeente heeft de MFA op 11 september 2003 verkocht en geleverd aan BV X voor een bedrag van € 271.000 ex een bedrag van € 51.490 aan btw. De koper is € 193.506 aan strafheffing overdrachtsbelasting verschuldigd. De gemeente heeft het Technisch Paviljoen verkocht en geleverd voor € 817.500 exclusief € 155.325 aan btw. 

De gemeente heeft de MFA en het Technisch Paviljoen onder de kostprijs verkocht en geleverd aan een organisatie die de btw op de kosten niet voor 90% of meer kan aftrekken op de btw-aangifte. Hierdoor vervalt de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en is de koper naast btw die de gemeente factureert ter zake van de verkrijging ook 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt geheven over de voortbrengingskosten met in begrip van de btw die ter zake van de levering zou zijn verschuldigd. De gemeente heeft de koopschuld omgezet in een leenschuld en de koper ter zake van de aankoop van het gebouw een geldlening verstrekt.

Rechtbank Den Haag

De MFA en het Technisch Paviljoen zijn onder bezwarende titel verkocht en geleverd. De gemeente heeft ter zake van de levering van de MFA en het Technisch Paviljoen volgens Rechtbank Den Haag echter niet gehandeld als btw-ondernemer. De gemeente heeft geen activiteiten ondernomen die een ondernemer zou verrichten om tot verkoop en levering over te gaan. De gemeente heeft geen verkooptechnieken als marketing ingezet en de gemeente kan niet onderbouwen dat de gemeente op zoek is geweest naar de koper die de beste prijs zou betalen. Gelet op de overeengekomen vergoeding acht Rechtbank Den Haag het niet aannemelijk dat de gemeente de gebouwen tegen een zelfde prijs zou hebben geleverd aan een willekeurige derde. De gemeente heeft volgens de Rechtbank niet als btw-ondernemer gehandeld waarbij de rechtbankbank in aanmerking neemt dat de gemeente in het kader van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voorgezet onderwijs zorg moet dragen voor de huisvesting van scholen. De gemeente heeft geen recht op teruggaaf van btw op de bouwkosten en hoeft geen btw over de verkoop en levering van het Technisch Paviljoen en de MFA te voldoen. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator