Nieuws

Brief VSG inzake SPUK

Geplaatst: 13 november 2018
Kenmerk: 2018.04810

Brief VSG inzake SPUK

De VSG heeft een brief verstuurd inzake SPUK. De Brief roept nogal wat vragen op. In de brief wordt opgemerkt: "Sportbedrijven zullen in hun subsidiemogelijkheden dan dus waarschijnlijk een nadeel ervaren die gemeenten via de SPUK-regeling alsdan dus kunnen corrigeren". Duidt de VSG op toepassing van het zogenoemde SPUK-model of geldt een soort van doorschuiffaciliteit. Het gemeentelijke sportbedrijf kan de kosten met btw doorschuiven naar de gemeente die vervolgens SPUK claimt. Wat gebeurt er met het budget van € 152.000.000. Wordt dit bedrag opgehoogd? 

De brief van de VSG kunt u hier downloaden: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.