Nieuws

Nieuw besluit over begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging

Geplaatst: 07 januari 2017
Bron: Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2016, nr. BLKB/2016/657M
Kenmerk: 2017.02067

Nieuw besluit over begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging

Op 30 december 2016 is het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën (hierna ook: de Staatssecretaris) van 28 december 2016, nr. BLKB/2016/657M, gepubliceerd, over de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen.

Lijkbezorging

Volgens de Staatssecretaris zijn alleen de diensten die kenmerkend en essentieel zijn voor een lijkbezorger, vrijgesteld van de heffing van btw. Dit betreft volgens hem de verzorging en het opbaren van het lichaam van de overledene, het dragen van de lijkkist, de verzorging van de uitvaartplechtigheid en het begraven of het cremeren van de overledene, inclusief het verstrooien van de as.

Voorts zijn volgens de Staatssecretaris de leveringen van heffing van btw vrijgesteld als die in een rechtstreeks verband staan met de dienstverlening van een lijkbezorger. Dit betreft volgens hem bijvoorbeeld de levering van een lijkomhulsel en de levering van rouwkaarten. Verder zijn volgens de Staatssecretaris de diensten vrijgesteld die onderdeel uitmaken van de kenmerkende en essentiële diensten van een lijkbezorger, zoals het vervoer van het lichaam van de overledene in het kader van de uitvaart door degene die de uitvaartplechtigheid verzorgt of het vervoer van de overledene naar het mortuarium door de lijkbezorger die het opbaren van de overledene verzorgt.    

De btw-vrijstelling geldt naar het oordeel van de Staatssecretaris ook voor het gebruik van het mortuarium, de werkzaamheden van de lijstman en de activiteiten van de uitvaartleider. De plaatsing van rouwadvertenties, levering van bloemen, het verzorgen van een geluid- of beeldopname, de levering van grafmonumenten, het aanbrengen van een opschrift op het grafmonument, de levering van beplanting voor het graf, de provisie inzake grafmonumenten en de levering van een sierurn, zijn belast met btw.

Begraafplaatsen en crematoria

Gelet op de wetsgeschiedenis zijn volgens de Staatssecretaris ook de diensten van exploitanten van begraafplaatsen en crematoria op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel h van de Wet op de omzetbelasting 1968, vrijgesteld van de heffing van btw. De diensten die bestaan uit het verschaffen van een recht van een eigen graf, de feitelijke crematie en bijzetting in een columbarium zijn daarom vrijgesteld van heffing van btw.

Gemeentelijke praktijk

In het nieuwsbericht van 14 juli 2016 heeft Taxnavigator de Nederlandse gemeenten geïnformeerd over de nieuwe procedure over de btw-aspecten van de exploitatie van begraafplaatsen. Taxnavigator adviseert gemeenten om hun rechten veilig te stellen en bezwaar te maken tegen btw-aangiften en de beschikking BTW-compensatiefonds. Gemeenten kunnen met de Belastingdienst afspraken maken over een zogenoemd doorlopend bezwaar. Zie ook ons nieuwsbericht van 5 december 2016.

Taxnavigator

Heeft u vragen omtrent de btw-labelling van taakveld 7.5. Lijkbezorging, dan vernemen wij die graag en zullen wij die kosteloos beantwoorden. De ervaring leert dat gemeenten met betrekking tot de exploitatie van begraafplaatsen en crematoria bedragen aan btw kunnen besparen door facturen kritisch te bezien. De btw op kosten van beleid ten aanzien van lijkbezorging, crematoria en begraafplaatsen, kunnen worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. 

Bij de aanleg van een nieuwe begraafplaats kan door een slimme positionering van openbaar gebied, btw op de aanlegkosten van de begraafplaats worden bespaard als het groen onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied en niet van de begraafplaats. Een begraafplaats die meer in gebruik is kan onderdeel uitmaken van het openbaar gebied. Met name als bijzondere personen op de begraafplaats zijn begraven.  

In zijn uitspraak van 30 juni 2015, nr. SGR 14/10792 heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat een uitvaartcentrum via de zogenoemde verhuur plus belast met btw kan worden geëxploiteerd. Zoals wij hebben vernomen is het hoger beroep tegen deze zaak bij het Gerechtshof Den Haag ingetrokken.   

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl