Nieuws

Vpb: Beperking verliesverrekening Vpb start op 1 januari 2022

Geplaatst: 31 mei 2021
Kenmerk: 2021.37592

Vpb: Beperking verliesverrekening Vpb start op 1 januari 2022

In dit nieuwsbericht informeren wij over de beperking van de verliesverrekening.

De beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting geldt vanaf 1 januari 2022. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft dit bericht aan de Eerste en Tweede Kamer. De beperking van de verliesverrekening tot 50% van de belastbare winst is onderdeel van het Belastingplan 2021 en treedt in werking op 1 januari 2022 als de uitvoeringstoets gereed is.

Kernartikel: Artikel 10a, Wet VPB 1969

Documenten en publicaties

  • Brief van 28 mei 2021, nr. 2021-0000076337 over uitvoeringstoets beperking verliesverrekening vennootschapsbelasting. Klik hier
  • Kamerstukken. Klik hier
  • Besluit van 21 mei 2021 tot inwerkingtreding van artikel XXVI, onderdelen Aa, Ab en Ba tot en met Bc, artikel XXVID en artikel XXXVII, onderdeel B, van het Belastingplan 2021. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.