Nieuws

Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

Geplaatst: 04 mei 2019
Kenmerk: 2019.05397

Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

In de praktijk bestaan belangrijke verschillen inzake de btw tussen btw-ondernemers en gemeenten. Een belangrijk verschil betreft de behandeling van kleine geschenken en personeelsvoorzieningen. Gemeenten worden met een grote administratieve last geconfronteerd die - volgens Taxnavigator - eenvoudig kan worden weggenomen.

1. BTW-ondernemers

Een btw-ondernemer die een geschenk aan een relatie verstrekt kan de btw op de kosten aftrekken op de btw-aangifte tenzij de uitgaven voor het geschenk per begunstigde per jaar meer dan € 227 (exclusief btw) bedragen. Dit geldt ook voor uitgaven die de ondernemer doet voor voorzieningen voor het personeel. Personeelsvoorzieningen zijn faciliteiten zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk is een personeelsvoorziening. Het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA) stelt nadere regels.

2. BTW-compensatiefonds

Het BTW-compensatiefonds kent andere regels. De gemeente kan de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds tenzij de gemeente als btw-ondernemer handelt en mits geen sprake is van een verstrekking aan een individuele derde. Worden goederen en/of diensten aan een ambtenaar verstrekt dan geldt de uitsluiting van het recht op compensatie van btw niet. In de praktijk ontstaan lastige situaties. De gemeente mag zonder correctie een broodje aan een ambtenaar verstrekken. Wordt een broodje verstrekt aan een externe dan moet een correctie plaatsvinden. Het zelfde geldt bij het verstrekken van een bloemetje. Als een ambtenaar een bloemetje krijgt kan de btw worden gecompenseerd. Krijgt een honderdjarige een bloemetje dan mag de gemeente de btw op de kosten niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds omdat sprake is van een verstrekking aan een individuele derde.

3. Oplossing

Een eenvoudige oplossing is denkbaar. Verstrekkingen van goederen en/of diensten aan derden tot een bedrag van € 227 behoeven niet te worden gecorrigeerd voor toepassing van het BTW-compensatiefonds. De wet op het BTW-compensatiefonds sluit dan nauwgezet aan bij de Wet op de omzetbelasting.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.