Nieuws

Sportcompensatiefonds

Geplaatst: 27 januari 2018
Kenmerk: 2018.03597

Sportcompensatiefonds

Gemeenten kunnen op een eenvoudige en deugdelijke manier worden gecompenseerd voor de financiële schade die ontstaat door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling.

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Het Kabinet heeft het (vaste) voornemen om de btw-sportvrijstelling uit te breiden. Een ieder die zonder winstoogmerk de gelegenheid geeft tot sportbeoefening wordt volgens de plannen vrijgesteld van de heffing van btw. Over de vergoeding voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is geen btw verschuldigd. De btw op de kosten wordt een kostenpost. Per saldo ontstaat een groot nadeel voor gemeenten. De omvang van de btw op de kosten is namelijk groter dan de btw die is verschuldigd over de opbrengsten. De btw is een bijzondere belasting. Het heffen van belasting kan leiden tot een vermindering van de btw-druk met name als een verlaagd tarief speelt. 

Financiële schade gemeenten

De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft ook grote financiële gevolgen voor gemeenten. Gemeenten kunnen geen btw op de kosten meer verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. Ook bestaat geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Volgens het Kabinet worden gemeenten financieel volledig gecompenseerd. Gemeenten doen er dan ook verstandig aan om de omvang van hun financiële schade nauwkeurig te bepalen.

Algemene of specifieke uitkering

De vraag is hoe de gemeenten (financieel) volledig worden gecompenseerd. Wordt de algemene uitkering voor gemeenten verhoogd? Krijgen gemeenten (gedurende enige tijd) een specifieke uitkering? Van belang is dan wel of de omvang van de financiële schade van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling (bij iedere individuele gemeente) inzichtelijk is. Worden alle gemeenten volledig gecompenseerd?

Sportcompensatiefonds

Een praktisch alternatief is een Sportcompensatiefonds. Gemeenten kunnen de betaalde btw inzake sport compenseren bij het Sportcompensatiefonds. Het Sportcompensatiefonds wordt gevoed met de belastingopbrengsten inzake sport. Alle gemeenten worden bij deze opzet volledig gecompenseerd voor de btw-schade. Bij het instellen van een Sportcompensatiefonds bestaan geen voor- en nadeelgemeenten. Het opzetten van btw-besparende modellen is niet meer aantrekkelijk waardoor de uitvoeringslasten bij de Belastingdienst dalen. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV