Nieuws

Bezwaar Beschikking BTW-compensatiefonds 2018

Geplaatst: 27 juli 2019
Kenmerk: 2019.05683

Bezwaar Beschikking BTW-compensatiefonds 2018

Op dit moment wordt door de gemeente Krimpen aan den IJssel geprocedeerd over het recht op compensatie van btw inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De gemeente Barendrecht procedeert over het recht op compensatie van btw inzake de btw op de kosten van re-integratie. Bij veel gemeenten leeft de vraag of zij ook extra btw kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds als de procederende gemeenten de procedure winnen bij de Hoge Raad. Een aantal belastingadvieskantoren roept gemeenten op om ter behoud van rechten bezwaar te maken tegen de beschikking BTW-compensatiefonds 2018. Wat vindt de gemeentelijke fiscalist?

De Belastingdienst houdt de laatste jaren ter behoud van rechten gemaakte bezwaren niet meer aan tot het moment dat de Hoge Raad een oordeel geeft. De Belastingdienst verzoekt direct om motivering en een financiële onderbouwing van het bezwaar. Vervolgens wordt het bezwaar door de Belastingdienst afgewezen en volgt een beroepszaak bij de belastingrechter. Gemeenten moeten veel extra werk verrichten en kosten maken zonder dat met zekerheid een financieel voordeel wordt gerealiseerd.

Volgens artikel 9, lid 4 van de Wet op het BTW-compensatiefonds kunnen gemeenten voor de jaren 2014 tot en met 2018 nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds vragen en aanvullende compensatie van btw voor de jaren 2014 tot en met 2018 verkrijgen. Bezwaar maken lijkt volgens het systeem van de wet niet mogelijk.

Sommige belastingadviseurs adviseren gemeenten om altijd bezwaar te maken. Zij verwachten dat de Belastingdienst bij voor gemeenten gunstige c.q. positieve uitspraken niet meewerkt aan het uitreiken van nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds voor de jaren 2014 tot en met 2018. De voormelde belastingadviseurs wijzen naar de houding van de Belastingdienst in onder andere het dossier ‘re-integratie’ waar bezwaren die ter behoud van rechten zijn ingediend onmiddellijk inhoudelijk dienden te worden gemotiveerd en financieel te worden onderbouwd door de gemeenten.

Een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds kan overigens ook worden verkregen door een nieuwe beschikking aan te vragen in verband met correcties die geen betrekking hebben op re-integratie of begraafplaatsen. De gemeente krijgt alsdan een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds waar tegen bezwaar en beroep open staat. Tegen de weigering om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds te nemen staat ook nog de mogelijk open om beroep aan te tekenen bij de Rechtbank.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.