Nieuws

Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Geplaatst: 13 december 2019
Kenmerk: 2019.22703

Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Op 10 december 2019 is een circulaire gepubliceerd met specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. In de circulaire worden de fiscale aspecten van onderstaande zaken toegelicht.

 • ICT: overgangsrecht met betrekking tot verstrekking
 • Zakelijk en niet-zakelijk gebruik van een ter beschikking gestelde
  auto
 • Auto voor gemeenschappelijk gebruik en/of auto op afroep
 • Reis- en verblijfskosten raads- en commissieleden binnen de
  gemeente
 • Parkeerkosten en parkeerplaatsen
 • Geen vergoeding voor functioneel gebruik fiets
 • OV-kaarten en OV-fiets
 • Vergoeding energie en water bij bewoning ter beschikking
  gestelde woning
 • De presentievergoeding van commissieleden kan worden
  aangemerkt als een vrijwilligersvergoeding
 • Vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters en
  wethouders per 2020
 • Fiscale aspecten onkostenvergoedingen

Voor raadplegen circulaire d.d. 10 december 2019. Klik kier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.