Nieuws

Loonbelasting: Thuiswerken faciliteren

Geplaatst: 23 maart 2020
Kenmerk: 2020.25527

Loonbelasting: Thuiswerken faciliteren

In dit themabericht informeren wij u over de fiscale aspecten van thuiswerken.

Loonbelasting

Arbovoorzieningen: voor het verstrekken c.q. ter beschikking en/of vergoeden van een bureau, computertafel, bureaustoel, beeldscherm(en), verlichting geldt een gerichte vrijstelling. Voorwaarde voor toepassing van de gerichte vrijstelling is dat sprake is van zogenoemde arbovoorzieningen. Zijn de voorzieningen voor het thuiswerken zogenoemde arbovoorzieningen. Zijn de voorzieningen opgenomen in het arboplan van de gemeente? Als de voorzieningen niet als arbovoorzieningen kunnen worden gekwalificeerd is de gerichte vrijstelling volgens de Belastingdienst c.q. het handboek Loonheffingen niet van toepassing.

ICT-middelen: voor het verstrekken c.q. ter beschikking stellen en/of vergoeden van ICT middelen zoals een computer, laptop, beeldscherm, toetsenbord muis etc.) geldt een (gerichte) vrijstelling indien wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

Internetkosten kunnen belastingvrij worden vergoed. Het handboek van de Belastingdienst vermeldt: "Heeft uw werknemer een 3-in-1-pakket (internet, telefoon en televisie) gekocht bij een provider? Dan bepaalt u het deel van de factuur dat voor de internetaansluiting is. Eventueel gaat u na wat de provider rekent voor een apart abonnement voor internet. Dat gedeelte kunt u gericht vrijgesteld vergoeden. Als u de rest ook vergoedt, dan is dat loon van uw werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen (zie paragraaf 8.1.3). Klik hier

Het vergoeden van andere extra kosten (verwarming, elektriciteit) is onder de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk. Mogelijk komt een begunstigend ministeriële regeling.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.