Nieuws

Zonnepanelen en btw

Geplaatst: 26 mei 2018
Kenmerk: 2018.04116

Zonnepanelen en btw

Wij ontvangen steeds meer lezersvragen over de btw-aspecten van zonnepanelen. Wij werken deze casussen uit en maken een overzicht in het thema ‘zonnepanelen’.

Lezersvraag 

Een gemeente legt op het dak van een sporthal zonnepanelen. De  gemeente blijft eigenaar van de zonnepanelen. De gemeente bekostigt de zonnepanelen met een subsidie. De sporthal wordt geëxploiteerd door een stichting. De stichting exploiteert de sporthal voor eigen rekening en risico door het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De gemeente verkoopt en levert de opgewekte elektriciteit aan de stichting. De elektriciteit die de stichting niet afneemt van de gemeente wordt verkocht aan het elektriciteitsnet. De gemeente handelt ter zake van de activiteit als btw-ondernemer. De gemeente verkoopt en levert elektriciteit. De gemeente moet over de ontvangen vergoeding voor de geleverde elektriciteit btw voldoen en de gemeente kan de btw op de kosten in aftrek nemen op de btw-aangifte. De stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening en kan de btw op de kosten in aftrek nemen op de btw-aangifte.     

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.