Nieuws

BTW: Parkeren: Boete: Hof van Justitie: Apcoa Parking Danmark A/S

Geplaatst: 06 mei 2020
Kenmerk: 2020.26422

BTW: Parkeren: Boete: Hof van Justitie: Apcoa Parking Danmark A/S

De Deense belastingrechter heeft een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie gesteld inzake verschuldigdheid van btw met betrekking tot particuliere parkeerboetes. Een procedure die ook voor de Nederlandse gemeenten die parkeerplaatsen van belang is.

Apcoa Parking Danmark A/S is een particuliere onderneming die een perkeerplaats exploiteert. Apcoa stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van de parkeerplaatsen, waaronder een verbod om zonder een vergunning te parkeren, een maximale parkeertijd en een parkeervergoeding. In geval van niet-naleving van de voorwaarden int Apcoa een boete (510 DKK in 2008 en 2009). De procedure betreft de vraag of Apcoa over die boete Deense btw verschuldigd is. Vast staat dat Apcoa btw is verschuldigd over de ontvangen parkeergelden.

Hoe gaat uw gemeente om met boetes die worden ontvangen ter zake van parkeerplaatsen die als btw-ondernemer c.q. met een slagboom of met een camera worden geëxploiteerd?

Voor meer informatie over de zaak C-90/20 (Apcoa Parking Danmark A/S). Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.