Nieuws

LB: Thuiswerken: Internetabonnement; internetvergoeding

Geplaatst: 12 maart 2021
Kenmerk: 2021.36212

LB: Thuiswerken: Internetabonnement; internetvergoeding

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een aanpassing van het beleid inzake het verstrekken van een belastingvrije internetvergoeding.

Op 11 maart 2021 is op de website van de Belastingdienst een bericht gepubliceerd over een standpuntwijziging inzake het gericht vrijstellen van de heffing van loonbelasting van een internetabonnement onder de werkkostenregeling. In het nieuwsbericht is bericht dat de Belastingdienst van het standpunt dat de kosten van een internetabonnement van een werknemer alleen gericht kunnen worden vrijgesteld indien de werkgever alle kosten vergoedt niet meer toepast c.q. niet meer geldt. Dit betekent dat gemeenten vanaf de datum van het verschijnen van het bericht ook de kosten van een internetabonnement waarvoor de werknemer een eigen bijdrage vanwege privégebruik moet betalen onder de gerichte vrijstelling van art. 31a, lid 2, onderdeel g, Wet LB 1964 kunnen brengen. Het internetabonnement moet daarvoor volgens de Belastingdienst wel nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor noodzakelijke voorzieningen.

Voor raadplegen thema 'LB: Thuiswerken: Internetabonnement; internetvergoeding'. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.