Nieuws

Overzicht toezeggingen en moties Eerste Kamer

Geplaatst: 21 september 2019
Kenmerk: 2019.21330

Overzicht toezeggingen en moties Eerste Kamer

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij brief van 17 september 2019 met kenmerk 2019-0000151776 de Eerste Kamer geïnformeerd over de voortgang van aangenomen moties en gedane toezeggingen.

  • Voor raadplegen brief van Staatssecretaris van Financiën van 17 september 2019, nr. 2019-0000151776 aan Eerste Kamer. Klik hier

1. Vrijwilligersregeling

De motie Ester die betrekking heeft op het indexeren van maximumbedragen van de vrijwilligersregeling is opgenomen in het Belastingplan 2020.

2. Uitvoeringstoets Nieuwe Stijl

Met de Uitvoeringstoets Nieuwe Stijl maakt de Belastingdienst tijdens het besluitvormingsproces inzichtelijk wat de verwachte uitvoeringsgevolgen zijn van nieuwe wet- en regelgeving. Het instrument wordt inmiddels vijf gebruikt. De Belastingdienst heeft een eerste interne ex-post analyse uitgevoerd en het instrument functioneert goed en is geleidelijk steeds verder verbeterd. Aandachtspunt is het verzamelen van voldoende gegevens om een uitvoeringstoets in alle facetten volledig te evalueren.

De komende tijd wordt de Belastingdienst betrokken bij 200 onderwerpen c.q. nieuwe wetgeving die ter toetsing wordt voorgelegd.

3. Doenvermogenstoets

Een doenvermogentoets voor nieuwe regelgeving is een toets die bekijkt of een regeling wel doenlijk is voor burgers. De Eerste Kamer heeft het Kabinet verzocht om het Belastingplan te voorzien van een zogenoemde doenvermogenstoets. De Staatssecretaris van Financiën is nog aan het verkennen hoe op een gedegen wijze invulling kan worden gegeven aan een doenvermogenstoets.

4. Voetbalmakelaarsarrest

Het beleidsbesluit over de fiscale aspecten van het zogenoemde voetbalmakelaars arrest is nog niet gereed. In een beleidsbesluit zal worden aangegeven hoe de Belastingdienst in de praktijk met dit arrest zal omgaan.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.