Nieuws

Wijziging btw-regelgeving sport

Geplaatst: 22 mei 2017
Kenmerk: 2017.02706

Wijziging btw-regelgeving sport

De geluiden dat het btw-regime met betrekking tot sportaccommodaties gaat wijzigen worden steeds luider. De btw-sportvrijstelling moet volgens het Ministerie van Financiën worden uitgebreid. De dienstverlening van gemeenten die bestaat uit het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sportbeoefening is na uitbreiding van de btw-sportvrijstelling vrijgesteld van heffing van btw. Omdat de dienstverlening niet meer is belast met btw door toepassing van de btw-sportvrijstelling wordt de btw op de kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties een kostenpost.

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Gemeenten kunnen voorsorteren op de wetswijziging en het belastingvoordeel behouden door een commercieel sportbedrijf op te richten. Hierbij speelt een aantal aandachtspunten zoals de fiscale eenheid btw. Het belastingvoordeel voor de sportstichting zal ook verdwijnen bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. De sportstichting exploiteert de sportaccommodatie immers ook zonder winstoogmerk. De Sportcoöperatie kan een praktisch alternatief zijn voor de sportstichting. Vanuit fiscaal perspectief is de Sportcoöperatie ook interessant voor gemeenten die de buitensportaccommodaties willen privatiseren. De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft voorts ook fiscale gevolgen voor de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

Cursus

In samenwerking met Taxnavigator organiseert Fiscaal Vanmorgen een uitgebreide cursus waarbij het complete btw-sportdossier wordt behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de btw-aspecten van de verschillende exploitatiemodellen van sportaccommodaties, de komende wetswijziging en de wijze waarop u kunt anticiperen om de kosten van btw te vermijden. Daarnaast besteden wij aandacht aan de btw-positie van de sportvereniging. Ook bij de sportvereniging kunnen door het juist inrichten van bijvoorbeeld de exploitatie van de sportkantine kosten van btw worden beperkt. Wij brengen uw kennis over het complete sportdossier in een middag up to date voor € 375 ex btw. De deelnemer ontvangt een uitgebreide powerpoint presentatie die als naslagwerk kan worden gebruikt. U kunt zich hier aanmelden: klik hier 

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator