Nieuws

Belastingplan 2019: Gemeenten en VpB

Geplaatst: 22 september 2018
Kenmerk: 2018.04649

Belastingplan 2019: Gemeenten en VpB

Het Belastingplan 2019 bevat met betrekking tot de vennootschapsbelasting ook een aantal belangrijke aandachtspunten.

1. Beperking aftrek rente

Rente is in principe fiscaal aftrekbaar van de winst. De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) kent een aantal specifieke renteaftrekbeperkingen om ongewenste vormen van de beperking van de fiscale winst door aftrek van rente tegen te gaan. De specifieke renteaftrekbeperkingen worden in beginsel vervangen door een algemene renteaftrekbeperking. De algemene renteaftrekbeperking wordt aangeduid als 'earningsstrippingmaatregel'.

De 'earningsstrippingmaatregel' beperkt de aftrekbaarheid van de per saldo verschuldigde rente op derden- en concernleningen. Dat is het verschil tussen de rentelasten en rentebaten ter zake van geldleningen (saldo aan renten). Dit rentesaldo is aftrekbaar tot maximaal 30% van de EBITDA van de belastingplichtige (‘earnings before interest, tax, depreciation and amortisation’), maar in elk geval tot een bedrag van EUR 1 miljoen. Het meerdere is niet aftrekbaar, maar kan wel onbeperkt worden voortgewenteld naar een volgend jaar.

2. Beperking afschrijven vastgoed

Gebouwen in eigen gebruik mogen vanaf 2019 niet verder worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.

3. EIA, MIA en Vamil blijven bestaan 

De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op
milieubedrijfsmiddelen (Vamil) worden met vijf jaar verlengd. 

4. Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Winsten tot en met  € 200.000 worden in 2019 belast met 19% VpB, in 2020 met 17,5% VpB en in 2021 met 16% VpB. Winsten van meer dan € 200.000 worden in 2019 belast met 24,3% VpB, in 2020 met 23,9% VpB en in 2021 met 22,25% VpB.  

5. Beperking verliesverrekening

Met ingang van 2019 wordt de voorwaartse verliesverrekeningstermijn beperkt tot zes jaar. Thans bedraagt de termijn negen jaar. 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.