Nieuws

Lezersvraag: zonnepanelen

Geplaatst: 27 september 2019
Kenmerk: 2019.21635

Lezersvraag: zonnepanelen

Onze gemeente heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in zonnepanelen. Zijn er nog mogelijkheden voor teruggaaf van btw?

1. Ambtshalve teruggaaf van btw

Voor zonnepanelen die vanaf 2014 in gebruik zijn genomen en die worden gebruikt voor met btw belaste ondernemersactiviteiten kan om teruggaaf van btw worden verzocht. De Belastingdienst moet dan ambtshalve belastingteruggaaf verlenen en dat is niet altijd heel gemakkelijk maar zeker niet onmogelijk.

2. Herzienings-btw

Op basis van het arrest van de Hoge Raad van 20 september 2019. nr. 17/004489 in de zaak over de gemeentelijke gymnastieklokalen bestaan ook mogelijkheden voor een extra teruggaaf van btw via de btw-herzieningsregels. Volgens de Belastingdienst geldt de afspraak vanaf 20 september 2019.

3. Onderzoeksvragen

  • Waar is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in zonnepanelen en btw in aftrek genomen. Waarschijnlijk is te weinig btw in aftrek genomen op basis van de jurisprudentie inzake zonnepanelen. Wij verwijzen naar kosten van het gebouw en de grond.
  • Waar wordt energie aan het elektriciteitsnet geleverd en heeft de gemeente geen btw op de kosten van aanschaf van zonnepanelen in aftrek genomen.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.