Nieuws

Vpb: Landbouwvrijstelling

Geplaatst: 28 februari 2023
Kenmerk: 2023.49192

Vpb: Landbouwvrijstelling

In dit nieuwsbericht informeren wij u over enkele documenten van het Ministerie van Financiën die in het kader van een Woo-onderzoek zijn gepubliceerd over de toekomst van de Vpb-landbouwvrijstelling.

De landbouwvrijstelling geldt voor de positieve of negatieve waardeveranderingen van landbouwgronden die niet zijn ontstaan door de bedrijfsvoering of door bestemmingswijziging. De landbouwvrijstelling werd in het leven geroepen om landbouwers die grond in eigendom hadden, gelijk te stellen aan verpachters van landbouwgrond. In de vrijgegeven documentatie wordt ingegaan op de toekomst en wenselijkheid van de landbouwvrijstelling. 

Gemeentelijke praktijk 

Uit de documentatie blijkt dat ook de bosbouwvrijstelling op termijn wordt geëvalueerd. Een aantal gemeenten maken in het kader van de vennootschapsbelasting gebruik van de bosbouwvrijstelling in verband met de exploitatie van bossen en de verkoop van hout. 

Documenten en publicaties  

  • Besluit Woo verzoek inzake documenten m.b.t. de landbouwvrijstelling in de inkomsten en vennootschapsbelasting, DGA·EIA / 22472954. Klik hier
  • Landbouwvrijstelling.Documenten. Klik hier
  • Bijlage 2 Inventarislijst Woo-verzoek landbouwvrijstelling. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.