Nieuws

SVLO Nieuwsflits fiscale jaarwinst grondbedrijven (VPB)

Geplaatst: 08 februari 2018
Kenmerk: 2018.03638

SVLO Nieuwsflits fiscale jaarwinst grondbedrijven (VPB)

De nieuwsflits gaat in op de vraag of en in hoeverre bij de fiscale jaarwinstbepaling rekening gehouden mag worden met kosten die zich voordoen na levering van de individuele kavels. Het betreft bijvoorbeeld kosten voor wegen, pleinen, bruggen, riolering en openbaar groen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het zogenoemde ‘Zwembad-arrest’ van de Hoge Raad.

Voor downloaden: klik hier