Nieuws

Update Loonheffingen

Geplaatst: 08 december 2018
Kenmerk: 2018.04909

Update Loonheffingen

Bijgaand een kort overzicht van het recente nieuws inzake loonheffingen. 

Normenbrief 1 januari 2019 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2019 vastgesteld op € 1.615,80 per maand. In verband hiermee wijzigt eveneens het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet.

Voor downloaden 'Normenbrief 1 januari 2019': klik hier

Circulaire 2019 (onkosten) vergoedingen voor politieke ambtsdragers van gemeenten

Met terugwerkende kracht per 29 maart 2018 zijn de vergoedingen van raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners verhoogd. Deze wijziging en andere ontwikkelingen en wijzigingen in de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden per 1 januari 2019 zijn opgenomen in de eindejaarscirculaire van het Ministerie van BZK. 

Voor downloaden Circulaire 2019: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.