Nieuws

Carbontax-model

Geplaatst: 17 mei 2019
Kenmerk: 2019.05450

Carbontax-model

Het Carbontaxmodel van onderzoeksbureau Revnext is een rekenmodel dat wordt gebruikt om ontwikkelingen en effecten van (fiscaal)beleid op de automarkt en het Nederlandse wagenpark te analyseren. In breder verband is kritiek geuit op de doorrekeningen die zijn uitgevoerd met het Carbontaxmodel. Het is moeilijk om een passend model te bouwen vanwege marktontwikkelingen op het terrein van vraag, aanbod, consumentenvoorkeuren, technologische ontwikkelingen en (batterij)kostenontwikkelingen. Het Kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een eigen model te ontwikkelen.

Brief van de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 29 maart 2019 met kenmerk 2019-0000055633. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.