Nieuws

Verduidelijkingen 'verloonde uren'

Geplaatst: 17 februari 2018
Kenmerk: 2018.03678

Verduidelijkingen 'verloonde uren'

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en/of de hoogte van een aantal tegemoetkomingen zoals het lage-inkomensvoordeel (LIV), de loonkostenvoordelen (LKV’s) en het jeugd-lage inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De verloonde uren bepalen bovendien de hoogte en duur van een WW-, ZW-, WIA- of WAO-uitkering van uw werknemers.

Omdat er in de praktijk veel vragen zijn, geven de Belastingdienst, UWV en het CBS in dit memo meer duidelijkheid over wat verloonde uren zijn.

1. Verkochte verlofuren zijn verloonde uren.

2. Door het kopen van verlofuren vermindert het aantal verloonde uren. De code incidentele inkomensvermindering geldt niet.

3. Hoe moet worden omgegaan met verlofcompensatie en verloonde uren.

4. Hoe moet worden omgegaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid en verloonde uren.

5. Hoe moet worden omgegaan met loondoorbetaling en WW-uitkeringen en verloonde uren

6. Hoe moet worden omgegaan met reisuren, demotieregelingen en cafetariaregelingen in relatie tot verloonde uren.

U kunt het memo hier downloaden: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator