Nieuws

Schoolmodel gemeente Brielle

Geplaatst: 20 oktober 2018
Bron: HR 19 oktober 2018, nr. 17/02816, gemeente Brielle
Kenmerk: 2018.04750

Schoolmodel gemeente Brielle

Op vrijdag 20 oktober 2018 heeft de Hoge Raad enkele belangrijke arresten gewezen inzake de toepassing van btw-besparende schoolmodellen. 

1. Gemeente Brielle 

Een van de zaken betreft de procedure van de gemeente Brielle. De gemeente heeft een schoolgebouw gebouwd. De kosten bedroegen € 27.954.861 inclusief btw. De gemeente heeft het schoolgebouw aan een stichting verkocht voor een bedrag van € 1.958.358 inclusief btw. De vergoeding is gebaseerd op de extra voorzieningen die buiten de wettelijke bekostigingsnorm vallen. 

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dat de door het schoolbestuur betaalde koopsom voor het schoolgebouw niet de werkelijke tegenwaarde is voor de levering van het schoolgebouw. Tussen de levering van het schoolgebouw en de door de gemeente van het schoolbestuur ontvangen koopsom bestaat namelijk niet een rechtstreeks verband. De Hoge Raad bevestigt dat de vergoeding is bepaald aan de hand van de bekostigingsregeling en de vergoeding slechts ten dele de levering van het schoolgebouw vergoedt. 

Voor downloaden uitspraak gemeente Brielle: klik hier 

2. Gemeentelijke praktijk 

Met de uitspraak wordt de toepassing van het btw-vriendelijke schoolmodel ingedamd. Het btw-vriendelijke schoolmodel kan nog worden toegepast door onderwijsinstellingen die buiten de bekostigingsregelgeving vallen. Wij denken bijvoorbeeld aan zogenoemde private internationale scholen voor kinderen van expats. Wij sluiten niet uit dat het zogenoemde btw-vriendelijke schoolmodel zijn intrede zal doen bij bijvoorbeeld sportaccommodaties. Het btw-vriendelijke schoolmodel als zodanig is door de Hoge Raad niet verworpen. 


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon. 


Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl