Nieuws

Spoorbeheerder ProRail vanaf 2021 zelfstandig bestuursorgaan

Geplaatst: 04 maart 2020
Kenmerk: 2020.25285

Spoorbeheerder ProRail vanaf 2021 zelfstandig bestuursorgaan

Nieuwsbericht | 17-02-2020 | 11:10

ProRail, de beheerder van het Nederlandse spoornetwerk, wordt met ingang van 1 januari 2021 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dat is de inzet van het wetsvoorstel dat vandaag door minister Stientje van Veldhoven (milieu en wonen) is ingediend bij de Tweede Kamer. De omvorming van bedrijf (BV) tot zbo vereenvoudigt de aansturing. Voor reizigers, vervoerders en goederenvervoer verandert er niets en het personeel van ProRail behoudt de eigen CAO en arbeidsvoorwaarden.

Kamerbrief Financiële effecten zbo-vorming ProRail

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de financiële en budgettaire gevolgen van de omvorming van ProRail bv tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Bijgaand een overzicht ban de belangrijkste punten uit de brief.

ProRail is voor het beheer van de hoofdspoorinfrastructuur geen btw-ondernemer. ProRail factureert geen btw meer voor werkzaamheden aan het hoofdspoorinfrastructuur. ProRail heeft geen recht meer op aftrek van btw voor investeringen en werkzaamheden aan de hoofdspoorinfrastructuur. Omdat ProRail geen recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw meer heeft ontstaan hogere kosten. ProRail zal de hogere kosten tot 2040 niet doorberekenen.

Documenten en publicaties

Voor raadplegen Kamerbrief Financiële effecten zbo-vorming ProRail van 17 februari 2020, Kamerstuk 35396, nr. 5. Klik hier

Voor meer informatie over fiscale stelselwijziging Pro Rail. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.