Nieuws

Jaaropgave bijstandsgerechtigde

Geplaatst: 03 augustus 2019
Kenmerk: 2019.05695

Jaaropgave bijstandsgerechtigde

Op 23 juli 2019 is een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Den Haag van 29 april 2019 in zaak AWB 18/7343. De zaak heeft betrekking op een jaaropgave van een gemeente.

De gemeente verstrekt een uitkering aan een bijstandsgerechtigde. Op de jaaropgave 2016 vermeldt de gemeente een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 14.514. Dit bedrag wordt ook vermeld op de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Op de aangifte vermeldt de bijstandsgerechtigde dat zij maar € 11.429 aan bijstand heeft ontvangen. De Belastingdienst legt een voorlopige aanslag op van € 1.127.

De Belastingdienst mag uitgaan van de jaaropgave 2016 van de gemeente. De Belastingdienst hoeft geen onderzoek in te stellen naar de juistheid van de jaaropgave. De Belastingdienst moet wel een onderzoek instellen naar de juistheid van de jaaropgave als de bijstandsgerechtigde feiten en omstandigheden aanvoert waaruit blijkt dat bedragen in de jaaropgave niet juist zijn. De Bijstandsgerechtigde heeft een onbelaste stimuleringspremie inzake de Participatiewet in mindering gebracht op het inkomen. De stimuleringspremie is echter in het geheel niet in de jaaropgave 2016 opgenomen zodat de correctie door de Belastingdienst terecht is opgelegd.

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak bevestigt het belang van de jaaropgave. Met name bij terugbetalingen van onterecht betaalde bijstand en specifieke afspraken over kwijtschelding kunnen vragen ontstaan over hetgeen moet worden vermeld op de jaaropgave. Gelet op het belang van de jaaropgave is het van belang om bij twijfel afstemming te zoeken met de Belastingdienst.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.