Nieuws

BCF: Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

Geplaatst: 05 februari 2020
Kenmerk: 2020.24402

BCF: Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (hierna ook: RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen.

Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Het advies wordt bijvoorbeeld gegeven op informatieavonden en/of via een energiecoach.

Per gemeente bedraagt de specifieke uitkering ten hoogste € 9 miljoen, en maximaal € 90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van BZK stelt voor 2020 in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE.

Dit onderwerp is verder uitgewerkt in het thema 'Subsidies' van Taxnavigator. Voor meer informatie c.q. doorklikken naar dit onderwerp. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.